Regulamin

Postanowienia ogólne
 1. Złożenie zamówienia w Kolorlove Projekty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu.
 2. W momencie, gdy Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Drukarnię Kolorlove Projekty, zostaje zawarta umowa między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 3. Zleceniodawca o wszystkich kosztach zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.
 4. Płatności realizowane są poprzez przedpłatę na konto Kolorlove Projekty
 5. Zmiany danych i opracowanie projektu będzie dodatkowo naliczane, zgodnie z wyceną przed realizacją zamówienia.
Projekty
 1. Wycofanie wydruku z zatwierdzonego projektu NIE jest możliwe.
 2. Kolorlove Projekty realizuje zlecenia na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę projektów. Projekty mają być dostarczone w formacie jaki wyznaczyła drukarnia lub jak zostało to uzgodnione przez realizacja zamówienia. W innym przypadku Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy tym spowodowane. Szczegóły dostępne są w dalszej części regulaminu.
 1. Zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć poprawne dane i projekty. Jeśli projekt jest tworzony przez firmę Kolorlove Projekty, to jest wysyłany do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę. Drukarnia Kolorlove Projekty nie odpowiada za merytoryczne błędy w druku jeśli projekt został obejrzany i ostatecznie zatwierdzony.
Prawa autorskie i inne
 1. Odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych plików ponosi Zleceniodawca. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z zapewnieniem przez Zleceniodawcę o posiadaniu pełnych praw do powielania posiadanych materiałów. Zleceniodawca oświadcza również, że przysyłane pliki są wolne od wirusów, które później utrudnią lub nawet uniemożliwią sprawne działanie urządzeń komputerowych jak i oprogramowania.
 2. Każdy projekt graficzny wykonywany przez Kolorlove Projekty należy do Kolorlove Projekty, co za każdym razem zawsze zawarte jest w stopce mailowej wysyłanej od Kolorlove Projekty. Zleceniodawca zatem nie posiada praw autorskich do projektów graficznych, ale może je wykupić w cenie okreslonej przez Kolorlove Projekty.

Terminy realizacji i warunki wysyłki
 1. Zleceniodawca musi przestrzegać terminu złożenia dokumentów i projektów. Jeśli są dostarczone w dalszym terminie Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru.
 1. Podawane terminy realizacji druku mogą nieznacznie ulec zmianie, dlatego zobowiązujące terminy dostaw muszą być oddzielnie uzgodnione pisemnie na podstawie osobnej umowy. Jeśli w ofercie termin określony jest jako gwarantowany, wszystkie warunki są również zawarte w takiej ofercie.

  a) pierwszym dniem realizacji druku jest dzień następujący po przekazaniu zlecenia do realizacji (zaksięgowaniu wpłaty oraz dostarczeniu poprawnych plików i/lub akceptacji przesłanego podglądu, jeśli miał być taki podgląd wysyłany);

  b) dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia.
 1. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający, chyba że ustalono inaczej.
 1. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone i podlegają reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia tego typu reklamacji jest spisany w obecności kuriera protokół szkody (po podpisaniu odbioru paczki należy sprawdzić czy jest ona w jakiś sposób uszkodzona, również pod względem zawartości). 
 1. Kolorlove Projekty nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłek z winy Poczty Polskiej bądź Firmy Kurierskiej.
Warunki reklamacji jakości towaru
 1. Termin przedawnienia ewentualnych roszczeń wynosi 7 dni od dostarczenia towaru. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uregulowanie rachunku wobec drukarni, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej.
 2. W przypadku kolorowych produktów możliwe jest odstępstwo od oryginalnych kolorów i nie podlega ono reklamacji.
 3. Jeżeli towar jest tylko częściowo wadliwy to Zleceniodawca nie może zgłosić całej partii towaru do reklamacji, lecz tylko część nie spełniającą wymogów jakości.
 4. Prawo do składania reklamacji ma tylko i wyłącznie Zleceniodawca i prawo to nie może być przekazywane innym osobom np. współpracownikom Zleceniodawcy
 5. Nadmiar lub niedomiar do 5% towaru (w przypadku poligrafii) lub różnica wymiaru do 5% lub do 30mm jest możliwy i nie stanowi podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
Ogólny szkic procedury realizacji zlecenia
 1. Przygotowanie projektu:
 • po stronie Zleceniodawcy
- projekt dostarczony do Kolorlove Projekty drogą internetową lub tradycyjną;
- poprawność jest nieodpłatnie sprawdzana pod względem kolorystyki, rozdzielczości i wymiarów;
- jeśli projekt przeszedł weryfikację, jest on przekazywany do druku i nie ma możliwości jego zmiany;
 • po stronie Zleceniobiorcy
- materiały i dane dostarczone do Kolorlove Projekty drogą internetową lub tradycyjną;
- uzgodnienie warunków finansowych dotyczących wykonania projektu;
- podgląd wydruku odesłany w formie elektronicznej;
- ewentualne poprawki (do 2 wliczonych w cenę wykonania projektu, każda następna to koszt 2 zł);
- podgląd wydruku odesłany w formie elektronicznej lub (po wcześniejszych ustaleniach) w formie wydrukowanej próbki drogą tradycyjną;
- ostateczna akceptacja.
 1. Ustalenie warunków zlecenia:
 • rodzaj zamawianego towaru;
 • nakład i rodzaj zamawianego wydruku;
 • ustalenie całkowitej ceny, a także rodzaju dokumentu potwierdzającego wpłatę (rachunek lub faktura)
 • omówienie warunków dostawy;
 • ustalenie terminu realizacji.
 1. Realizacja wydruków po przyjęciu zlecenia.
 2. Wysyłka towaru na adres wskazany przez Zleceniodawcę.
 3. Odbiór wydruków oraz ustosunkowanie się do nich pod względem ewentualnych uwag.
Ogólna specyfikacja przygotowania plików

1. Wszystkie pliki należy spakować do formatu ZIP lub RAR.2. Formaty plików:
 • TIF -  format 1:1, rozdzielczość 300dpi, tryb kolorów CMYK, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili, bez warstw - spłaszczone.
   
 • JPG - format 1:1, rozdzielczość 300dpi, tryb kolorów CMYK, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili, minimalna kompresja.
   
 • PDF - Wszystkie teksty powinny być zamienione w krzywe, mapy bitowe odpowiednio zapisane skala 1:1, rozdzielczość 300dpi, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili ICC,profil kolorów CMYK  (device CMYK);
UWAGA!!!
Drukarnia Kolorlove Projekty NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF z programu Corel Draw, a także pliki PSD lub TIFF niepoprawnie wygenerowane oraz wynikłe z tego tytułu błędy.
W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem (przekształcić na mapę bitową).
 • CDR – do wersji X4 - teksty zamienione na krzywe, mapy bitowe w skali 1:1, 300dpi, CMYK, 
3. Sprawdzenie pracy.

Drukarnia Kolorlove Projekty może sprawdzić poprawność danych (nieodpłatnie).
4. Układ graficzny.
 • Katalogi i broszurki przesyłamy zawsze w  formacie PDF strona po stronie, 
 • Każda strona powinna zawierać:
  • linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji,
  • opis nr strony (katalogi, broszurki)  w obszarze poza liniami cięcia,
 • Elementy drukowane na spad powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm.
 • Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 4 mm od linii cięcia.
 • Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprint), Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) na innych kolorach zadanych w pracy.
 • Drukarnia Kolorlove Projekty NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikłe z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004.


Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, które pozwolą uniknąć nieporozumień.
Drukarnia Kolorlove Projekty nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane materiały niezgodne ze specyfikacją oraz wynikłe z tego tytułu błędy w druku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.